ZAKRES DORADZTWA

Nasze stowarzyszenie, ze względu na szerokie grono ekspertów, jest otwarte na doradztwo w wielu aspektach lakiernictwa przemysłowego. Poniżej, na zdjęciach, widzimy przykładowe realizacje członków naszego stowarzyszenia.

Z myślą, o istniejących i nowych projektach w obszarze lakiernictwa przemysłowego  SLP dysponuje siecią ekspertów,  specjalistów  świadczących usługi w zakresie doradztwa technologicznego ,projektowego i biznesowego. Podstawowy zakres doradztwa obejmuje analizę procesu technologicznego pod kątem „8 M” .W każdym przypadku SLP oferuje specjalistyczne doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta .

 • Prowadzimy działalność, w zakresie specjalistycznego projektowania oraz inżynierii i związanym z nim doradztwem technicznym.
 • Do realizacji konkretnych zadań   na zlecenie  Inwestora każdorazowo  tworzymy indywidualne zespoły robocze.
 • Oferujemy, także doradztwo w zakresie poszukiwania i opracowania nowoczesnych  rozwiązań technologicznych w celu optymalizacji procesów lakierniczych.

SLP – w ramach branży lakiernictwa przemysłowego oferuje doradztwo w zakresie branży:

 • technologicznej,
 • mechanicznej,
 • architektonicznej,
 • konstrukcyjnej,
 • magazynowo- logistycznej
 • instalacyjnej: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektrycznej, nawilżania, sprężonego powietrza, chłodzenia.
 • automatyki,
 • teletechnicznej,

01.

 1. Obszar technologiczny malowania proszkowego .
 2. Prezentacja zaawansowanego rozwiązania przenośnika typu P&F dla obszaru kabiny malowania proszkowego
 3. Prezentacja obszaru

02.

Kabina malowania proszkowego z zastosowaniem robotów.

03.

Instalacja obróbki chemicznej , Stacja wody DEMI.

04.

1 i 2. Układ rozwiązań dla kabin automatycznych i stref malowania ręcznego – Farba proszkowa.

3. Instalacja dla obróbki chemicznej ; zbiorniki rezerwowe

05.

 1. Linia obróbki chemicznej w cyklu kilkunastu wanien zanurzeniowej zakończonej procesem malowania kataforetycznego.
 2. Trzytaktowa oczyszczalnia ścieków z obróbki chemicznej.
 3. Chemiczne przygotowanie detali metodą zanurzeniową przed malowaniem .
 4. Przygotowywanie powierzchni detali za pomocą urządzeń do śrutowania bezpyłowego
 5.  

06.

Koncepcja procesu technologicznego dla malowania proszkowego z zastosowaniem obróbki chemicznej.

07.

Koncepcja procesu technologicznego dla malowania proszkowego z zastosowaniem obróbki chemicznej.

08.

Koncepcja malowania proszkowego w kabinie automatycznej  wraz z procesem żelowania i polaryzacji.

09.

Przykładowy moduł systemu Wody DEMI ( demineralizowanej ) niezbędny do obsługi linii procesu kataforezy.

10.

Malowanie proszkowe w linii automatycznej przy użyciu robota.

11.

 1. Koncepcja malowania proszkowego wraz z transportem i piecem do utwardzania powłoki farby nawierzchniowej.
 2. Przygotowanie detali do malowania w cyklu automatycznym z zastosowaniem śrutownicy i obróbki chemicznej.
 3. Koncepcja automatycznego malowania proszkowego, wraz s systemem filtracji.

12.

 1. Kabina automatyczna malowania proszkowego
 2. Kabina automatyczna malowania proszkowego rozszerzoną o strefę ręcznego malowania.

13.

 1. Koncepcja kabin dla lakierowania ciekłego.
 2. Koncepcja przygotowania detali przed rozpoczęciem obróbki chemicznej w linii potokowej.

14.

Prezentacja kabiny malowania na mokro przy użyciu farb ciekłych – natrysk ręczny.

15.

Przykładowa koncepcja śrutownicy automatycznej z systemem odpylania stanowiąca integracyjną część procesu lakierowania.

16.

Przykładowa koncepcja dla procesu śrutowania jako produkcja gniazdowa przed rozpoczęciem malowania detali.

17.

Kabina do malowania ciekłego z zastosowaniem suchej filtracji ,oparta na systemie szczotek walcowych obrotowych.

18.

Projekt suszarki opartej na podczerwieni stosownej w różnych etapach procesu lakierniczego.

19.

Projekt suszarki między procesowej stosowanie w różnych etapach procesu technologicznego.

20.

Projekt dwupoziomowy przedstawiający malowanie proszkowe przy użyciu robota i oddzielnej strefy ręcznej.

21.

Przykładowe metody składowania materiałów chemicznych przy zastosowaniu magazynu z kontenera.

22.

Przykładowa wanna zanurzeniowa zastosowana jako jedna z wielu w procesie obróbki, chemicznej w etapie przygotowania  detali do malowania – Metoda zanurzeniowa.

23.

Kabina malowania na mokro przy zastosowaniu farb ciekłych przy użyciu robota, typ kabiny tzw. mokra ściana.

24.

Laboratorium badające skład ziarnowy w zakresie od 32 µm do 9 mm, gęstość nasypową, kształt  i strukturę ziaren ścierniw metalowych, syntetycznych i naturalnych stosowanych w obróbce strumieniowo- ściernej.

25.

Śrut nierdzewny kulisty to ścierniwo ze stali nierdzewnej, które nie powoduje rdzewienia powierzchni oczyszczanych od wbitych w powierzchnię odłamków z rozbitych ziaren śrutu. Charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością i wielokrotnie mniejszym zużyciem od ścierniw mineralnych. Śrut ten zapewnia stabilny przebieg operacji czyszczenia – powolne rozdrabnianie ścierniwa, jednolity profil wykończenia powierzchni oraz poziom chropowatości.

26.

Śrut staliwny kulisty to ścierniwo metalowe stosowane w obróbce strumieniowo – ściernej. Charakteryzujące  się bardzo niskim pyleniem, wysoką trwałością oraz wszechstronnością użycia. Jest stosowany do oczyszczania powierzchni ze stali zwykłej, odlewów żeliwnych i staliwnych,  usuwania zendry hutniczej i rdzy, gratowania, utwardzania powierzchni metalowych  – kulowania (shot-peening). Jest szeroko stosowany w oczyszczarkach wirnikowych (rzutowych).