O STOWARZYSZENIU

CZYM JEST SLP?

Stowarzyszenie jest „głęboką studnią” wiedzy o procesie lakiernictwa przemysłowego jako całości. Osoby tworzące Stowarzyszenie przeprowadziły wiele projektów dotyczących uruchomienia nowych linii lakierniczych, modernizacji linii już istniejących, zwiększenia wydajności w procesie lakierowania czy poprawie efektywności procesu lakierowania. Zdobyte doświadczenie jest udokumentowane wieloma sukcesami osiągniętymi na rynku przez firmy korzystające z pomocy założycieli Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nasze jest grupą ludzi w pełni profesjonalnych ekspertów w dziedzinie lakierowania, oddanych z wielką pasją w rozwój nowoczesnych firm i technologii na najwyższym światowym poziomie. Nie boimy się wyzwań!
Naszym mottem jest:

„Sprostać trudnym wyzwaniom indywidualnie i zespołowo”

Przed lakierowaniem przemysłowym stawiane są coraz większe wymagania. Kluczowe ich aspekty obejmują poprawę jakości, a także coraz większą indywidualność i trwałość. W tym celu konieczna jest znajomość faktów dotyczących nowych produktów, dalszego rozwoju i nowych trendów w technologii lakierowania.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, którego głównymi celami statutowymi są:

  1. ułatwianie wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy członkami Stowarzyszenia i firmami współpracującymi;
  2. wspierania oraz inspirowania studiów i analiz, których celem jest przedstawienie nowych technik, możliwości, czy metod w dziedzinie malowania przemysłowego, a także przekazu informacji;
  3. dążenia do stworzenia forum, na którym reprezentanci branży Lakiernictwa Przemysłowego mogliby spotkać się celem przedyskutowania problemów wspólnych dla całej branży;
  4. stanowienia wspólnej platformy umożliwiającej współpracę pomiędzy przedstawicielami branży Lakiernictwa Przemysłowego;
  5. działania na rzecz budowania i utrzymania prestiżu branży Lakiernictwa Przemysłowego oraz występowanie w jej imieniu w odpowiedzi na wszelkie restrykcje dotyczące malowania przemysłowego w tym także, ochrony środowiska, czy nieuzasadnione ataki na branżę.

 

Firmy, instytucje, przedsiębiorstwa coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z wiedzy ekspertów z danej dziedziny. Kultura organizacji, jej rozwój staje się bowiem kluczowym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, a emocje związane z realizacją trudnych wyzwań wzmacniają efekty działań, podnosząc jednocześnie ich skuteczność.
Stowarzyszenie nasze dostrzega i docenia dwustronne możliwości tkwiące w konsekwentnych i zaplanowanych działaniach z zakresu podjęcia wzajemnej owocnej współpracy. Dołożymy starań, aby korzyści płynące z naszej współpracy rozkładały się równomiernie, przynosząc jak najwięcej pozytywnych efektów dla każdej ze stron. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji i utrzymywaniu stałej współpracy, wyznając zasadę, że najlepsze efekty przynosi długotrwałe zaangażowanie. Podstawą naszych działań jest partnerska i profesjonalna rozmowa, dzięki której jesteśmy w stanie precyzyjnie określić potrzeby i wybrać optymalne sposoby realizacji oczekiwań obydwu stron.


Wartościami którymi kieruje się nasze Stowarzyszenie są:

  • wiarygodność;
  • głęboka troska o klienta;
  • pionierstwo w rozwiązywaniu zaistniałych problemów w procesie lakierowania;

 

Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć siłę Naszego Stowarzyszenia, przyczyniając się do wielu sukcesów i rozwoju naszych firm.

KTO UTWORZYŁ SLP?

Stowarzyszenie zostało utworzone przez specjalistów pracujących w branży lakiernictwa przemysłowego  od wielu lat – ekspertów poszczególnych dziedzin. 

Do chwili obecnej  pracowaliśmy  najczęściej osobno, jednak coraz częściej podejmowaliśmy pracę zespołową przy poszczególnych projektach nowych linii lakierniczych (dostawcy linii lakierniczych, sprzętu aplikacyjnego, technologii przygotowania powierzchni, farb podkładowych i nawierzchniowych różnych technologii, zdobywanie funduszy unijnych etc.). 

Skoro udało nam się skutecznie współpracować i odnieść sukcesy przy licznych projektach uznaliśmy, że warto sformalizować naszą współpracę , zapewnić lepszy przepływ informacji w gronie sprawdzonych fachowców w branży lakiernictwa przemysłowego.

JAKIE KORZYŚCI MOŻE PRZYNIEŚĆ
WSPÓŁPRACA Z SLP?

Założeniem Stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy naszych partnerów w zakresie lakierowania przemysłowego dostosowane do konkretnych projektów i kierunków rozwojowych. 

Możemy pochwalić się bogatym dorobkiem naszych założycieli i wykorzystać ich doświadczenia do tworzenia interesujących projektów branżowych bądź poprawienia efektywności istniejących już lakierni. Stowarzyszenie jest świetną platformą nawiązywania kontaktów branżowych ze sprawdzonymi partnerami i wymianą poglądów oraz doświadczeń na tematy związane z rosnącymi wymogami rynku odnośnie kosztu procesu lakierowania, stosowanych technologii, ochrony środowiska i rosnących wymogów rynku odnośnie zabezpieczenia przed korozją i estetyki lakierowanych elementów.