DOSTAWCA ROKU 2022

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

CZŁONKOWIE SLP

ZASADY DZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA EKSPERTÓW SLP

ŁĄCZYMY WIEDZĘ EKSPERTÓW

Jesteśmy platformą łączącą wiedzę polecanych przez SLP ekspertów i chętnych do korzystania z tej wiedzy.

INTEGRUJEMY BRANŻĘ

Staramy się integrować branżę Lakiernictwa Przemysłowego i działać na rzecz branży jako całości.

NIE INGERUJEMY W RELACJE

Nie ingerujemy w relacje pomiędzy ekspertami SLP i podmiotami którym doradzają.

NIE ROZSTRZYGAMY

Nie jesteśmy stroną rozstrzygającą kwestie sporne pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku.

NIE PROMUJEMY DOSTAWCÓW

Nie zajmujemy się promowaniem poszczególnych dostawców w branży lakierniczej.

ORGANIZUJEMY SYMPOZJA

Zajmujemy się organizowaniem sympozjów i udziałem w targach branżowych celem promowania branży jako całości.

AKTUALNOŚCI