WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SLP (MAJ 2019)

W dniu 16,17 maja 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego.

Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono wiele zagadnień oraz przegłosowano uchwały
dotyczących między innymi:
1. Przedstawienia, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
2. Przyjęcia w poczet nowych członków Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego
następujących firm:

Wagner Sp.z.o.o

• Instytut Nano Powłok i Kompozytów Sp.z.o.o

• AABO-IDEAL A/S,

KABE Polska Sp.z.o.o

a) Przyjęcie rezygnacji z bycia członkiem SLP Pana Michała F.
3. Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków
5. Powołanie p. Grzegorza Wojciechowskiego do rady nadzorczej
6. Utworzenia Listy Członków Stowarzyszenia
7. Podejmowania działań promujących wiedzę ekspercką członków Stowarzyszenia
8. Podjęcie uchwał wdrożenia Strategii na lata 2019 -2021
Podczas spotkania uchwalono zmiany w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia Lakiernictwa
Przemysłowego. Więcej informacji www.slp.expert/pl/kontakt/
Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za nowe pomysły prowadzące do rozwoju
branży i naszego stowarzyszenia, liczymy na dalszą integrację i współpracę. W najbliższym
czasie intensywnie będziemy pracować nad zgłoszonymi propozycjami i wdrożeniem nowej
strategii partnerstwa SLP.

Krótka fotorelacja na NASZYM FACEBOOKU

Email
Print