Konkurs na najlepszą prace dyplomową w branży lakierniczej

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszeą pracę inżynierską, magisterską lub doktorską w dziedzinie lakiernictwa.

CELE KONKURSU

Promowanie utalentowanych absolwentów uczelni wyższych, instytutów naukowych.

Poszukiwanie innowacyjnych prac dyplomowych, gotowych do wdrożenia.

HARMONOGRAM

15/07/2024 – Ostateczny termin złożenia prac
30/08/2024 – Podsumowanie prac Kapituły Konkursu
17/09/2024 – Ogłoszenie wyników

E-Congress Paint Poland 2024 – ApartHotel Uniejów

PULA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH

10 000zl

Email
Print