INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SLP

W dniu 24 maja 2018 r., w Ksawerowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego.

 

Zgromadzenie było wspaniałą okazją do wymiany poglądów na temat rozwoju branży i poruszenia planów SLP na przyszłość.
Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono wiele ciekawych zagadnień oraz przegłosowano wiele uchwał dotyczących między innymi:

 1. Przedstawienia, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 2. Przyjęcia w poczet nowych członków Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego następujących firm:
 • Water Energy Central Europe spółka z o.o.,
 • Chemetall Polska spółka z o.o.,
 • Lapena Nagorka spółka jawna,
 • Haug Chemie Polska spółka z o.o.,
 1. Udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 2. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 3. Utworzenia Listy Członków Stowarzyszenia
 4. Podejmowania działań promujących wiedzę ekspercką członków Stowarzyszenia
 5. Opracowania i wdrożenia Strategii Partnerstwa na lata 2019 -2021

 

Podczas spotkania uchwalono zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach http://slp.expert/pl/kontakt/ .
Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za nowe pomysły prowadzące do rozwoju branży i naszego stowarzyszenia, liczymy na dalszą integrację i współpracę. W najbliższym czasie intensywnie będziemy pracować nad opracowaniem i wdrożeniem nowej strategii partnerstwa SLP.

Email
Print