Członkowie SLP – Instytut Nano Powłok i Kompozytów

Instytut Nano Powłok i Kompozytów jest jedną z nielicznych firm w Europie, która zajmuje się obróbką NNT&P – Natural Nano Tubes & Plates, CNT – Crbon Nano Tubes i Grafenem.

Oferujemy szeroki asortyment produktów, wytworzonych przy użyciu najnowszych technologii, pozwalających na osiągnięcie doskonałych parametrów i właściwości.

Jesteśmy producentem unikatowych na rynku farb i lakierów w tym szerokiej gamy wyrobów innowacyjnych produkowanych w oparciu o w/w surowce.

Oferujemy:

 • Farby fluorescencyjne, fotoluminescencyjne, odblaskowe
 • Farby poliuretanowe, akrylowe
 • Farby fotochromowe, termochromowe, elektrofotochromowe,
 • Farby antygrafitti, CSC-samooczyszczające się, Reflektancyjne
 • Farby antybakteryjne, pochłaniające dźwięki
 • Farby i podkłady antykorozyjne
 • Powłoki Camouflage, blokujące długość fali światła Infra Red (IR)
 • Powłoki odprowadzające ładunki elektryczne
 • Masy termoizolacyjne, dźwiękochłonne, kuloodporne
 • i wiele innych wyrobów przygotowywanych na indywidualne zamówienia odbiorców

 

a także realizujemy kolejne prace badawcze nad nowymi powłokami oraz zastosowaniem NNT&P w polimerach, tworzywach konstrukcyjnych a także w kompozytach.

Badania te mają na celu stworzenie rozwiązania na problem sygnalizowany przez zleceniodawcę.

W ostatnich kilku latach skupiliśmy się przede wszystkim na badaniach, obróbce oraz przetwórstwie w/w surowców do takiej postaci aby łatwo było je wprowadzać jako tzw. dodatek w procesie produkcyjnym m.in. do:

 • zastosowania NNT&P dla skuteczniejszego filtrowania gazów i płynów w połączeniu z fotosyntezą
 • systemów oczyszczania jezior, rzek, ścieków itd..

 

INPK rozpoczynał będzie innowacyjny projekt badawczy polegający na opracowaniu metod wytwarzania dyspersji/koncentratów NNT&P (w postaci przedmieszek i masterbaczy), przeznaczonych do wytwarzania nanokompozytowych materiałów polimerowych (powłokowych, zalewowych, syciw do laminatów, żelkotów, tworzyw termoplastycznych do wytłaczania, prasowania lub wtrysku), oraz opracowanie zestawu
receptur/przepisów otrzymywania takich materiałów.

Przedmieszki te będą bazowały na tzw. NNT&P (naturalne nanorurki i nanopłytki) czyli minerale
posiadającym rurkowo-płytkową strukturę ziarna, co odróżnia go od innych tego typu minerałów wydobywanych obecnie na świecie. Będą one wytwarzane z wykorzystaniem nowatorskiej (objęte
tajemnicą) metody dyspergowania.

Przedmieszki i masterbacze NNT&P (zawierających różne ciekłe i stałe/termotopliwe komponenty materiałów polimerowych) zostaną wykorzystane do otrzymania i wszechstronnego scharakteryzowania kompozycji i materiałów polimerowych wytworzonych wg tzw. receptur startowych (czyli receptur układów polimerowych opracowanych i udostępnianych przez producentów komponentów do tych układów).