Sprostać trudnym wyzwaniom indywidualnie
i zespołowo.
Sprostać trudnym wyzwaniom indywidualnie
i zespołowo.
Sprostać trudnym wyzwaniom indywidualnie
i zespołowo.

Członkowie Stowarzyszenia Lakiernictwa Przemysłowego

Zasady działania
i postępowania ekspertów SLP

Łączymy wiedzę ekspertów

Jesteśmy platformą łączącą wiedzę polecanych przez SLP ekspertów i chętnych do korzystania z tej wiedzy.

Integrujemy branżę

Staramy się integrować branżę Lakiernictwa Przemysłowego i działać na rzecz branży jako całości.

Nie ingerujemy w relacje

Nie ingerujemy w relacje pomiędzy ekspertami SLP i podmiotami którym doradzają.

Nie rozstrzygamy

Nie jesteśmy stroną rozstrzygającą kwestie sporne pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku .

Nie promujemy dostawców

Nie zajmujemy się promowaniem poszczególnych dostawców w branży lakierniczej.

Organizujemy sympozja

Zajmujemy się organizowaniem sympozjów i udziałem w targach branżowych celem promowania branży jako całości.

Aktualności